TPS-nettet – nasjonal nettverkssamling i Bergen

1-2 juni 2015 inviterer det nasjonale nettverket for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring til en nettverkskonferanse, lagt til Høgskolen i Bergen. Invitasjon til konferansen finner du her.