Statusrapport fra TPS-prosjektet

Prosjektgruppa i TPS-prosjektet har nå utarbeidet en statusrapport pr januar 2015. Her kan du lese om prosjektarbeidet så langt. Prosjektet startet opp i 2014 og varer fram til 1. junli 2016.