Avslutningssamling i TPS-studiet – 1 juni 2015

I den avsluttende samlingen i studiet Tverrprofesjonell samhandling la gruppene fram sine miniprosjekter, med følgende tema:

Bømlo-gruppa: Tverrprofesjonell samhandling på ulike nivå: korleis få overganger mellom rehabilitering inne og ute

Karmøy-gruppa: Finnes det forbedringstiltak innenfor kommunikasjon og brukermedvirkning ved Åkrahamn videregående skoles psykososiale team, og eventuelt hvilke?

Odda-gruppa: Hvordan fungerer det tverrprofesjonelle samarbeidet i hjemmesykepleien i Odda kommune, og hvordan kan det forbedres?

Skien-gruppa: Skien kommune som arbeidsplass med fokus på tverrfaglig rehabilitering

På bakgrunn av denne muntlige framleggingen får gruppene anledning til å justere rapportene sine. Endelig frist for mappeinnlevering var 8. juni 2015.

Ni deltakere har fulgt og fullført studiet i vårsemesteret.