Bedre Tverrfaglig Innsats – Helsedirektorats kampanje

Helsedirektoratet innbød 15-16 september 2015 til erfaringsutveksling for nøkkelkommunene i prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge». Se programmet her. Her innledet bl.a. Gerd Bjørke med temaet «Tverrprofesjonell samhandling – hva er det» – også med erfaringer fra videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling. Det var en etterspørsel etter kvalifiseringstilbud for dette prosjektet som initierte tilretteleggingav videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling ved HSH i 2013.