Disputas om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tirsdag 2. september 2015 disputertehøgskolelektor, fysioterapeut Hanne Hagland, Høgskolen i Oslo og Akershus, med avhandlinga «Å krysse fremfor å beskytte grenser –  om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis. Se omtale.