NIPNET-konferanse i Kolding, Danmark

Av 164 påmeldte deltakarar til NIPNET-konferansen i Danmark, 26-27 november 2015,  finn vi 17 frå Norge, seks frå Vestlandet, tre frå Østfold og resten frå Tromsø. Hovudtyngda av deltakarane kjem frå Danmark, vertslandet. Vertskap i år er Kolding Hospital, Ortopedisk avdeling. 25. november 2015 er det møte i styringsgruppa for nettverket, og dagen etter startar konferansen.

TPS-prosjektet vil delta både med ein rundebordskonferanse med temaet om temaet «Interprofessional education – idelaity and reality» og med ein workshop om «Experiences from online IPL – TPS-prosjektet – Norway». TPS-arbeidsgruppa i UH-nett Vest vil ha ein rundebordskonferanse om temaet «A user-role in online interprofessional education».

Vi ser fram til dette møtet mellom nordiske kollegaer forventning!