Hva kan digitale løsninger tilføre tverrprofesjonell samarbeidslæring?

Prosjektgruppa inviterer 11. mai 2016 til et sluttseminar om erfaringer fra TPS-prosjektet. Her er ledere, emneansvarlige og studenter ved de tre institusjonene (HSH, HiØ, NTNU/Ålesund) inviterte. Seminaret vil  bli holdt på Gardermoen, Scandic Oslo Airport hotell. Program for seminaret finner du her.

I seminaret vil prosjektgruppen legge fram erfaringene fra prosjektet og drøfte den videre utviklingen av nettbasert TPS ved de tre utdanningsinstitusjonene.

Aktivitetene våren 2016 vil forøvrig samles omkring oppsummering av erfaringer fra TPS-piloten som ble gjennomført i november 2015, utvikling av læringsressurser, formidling av erfaringene fra prosjektet både i form av rapporter, artikler og presentasjoner ved konferanser (Tromsø og Oxford, UK). Prosjektgruppa arbeider nå hovedsaklig via Skypemøter, men vil ha ett todagers møte i Ålesund, 4-5 april 2016.