«Samarbeidslæring digitalt om samhandling på tvers» – rapport frå utprøving av TPS

Her finn du rapport frå utprøvinga av vidareutdanningsstudiet Tverrprofesjonell samhandling. I perioden 2013-2015 vart det gjennomført tre kull, med tilsaman 58 deltakarar. Rapporten inngår dom delrapport i TPS-prosjektet.