Erfaringsseminar på Gardermoen, 10. februar 2015

Ca 20 deltakere var samlet på Gardermoen den 10 februar, der prosjektgruppa la  fram statusrapport fra det første året i TPS-prosjektet, både en samlet oversikt over prosjektet og med innspill om hva som var oppnådd ved hver av høgskolene. Studenter som hadde vært i TPS-praksis ved Luranetunet fortalte om sine erfaringer, og en representant fra Tysvær kommune redegjorde for BTI-opplegget ( Bedre Tverrfaglig Innsats) i denne kommunen. Du kan lese mer om innspillene her:

 

Ny oppstart i «TPS-studiet» i januar 2015

Det er nå lyst ut ny oppstart av TPS-studiet, med studiestart i uke 5. Studiet vil nå bli gjort tilnærmet nettbasert, med tre lokale dagssamlinger. Disse oppstartsamlingene blir i utgangspunktet lagt til Stord/Haugesund, Fredrikstad og Ålesund, men kan også legges til andre steder der det måtte være et tilstrekkelig antall deltakere. Se brosjyren for studiet og utfyllende info om organisering.

Søknadsfristen er utvidet til 12. desember 2014.

All Together Better Health VII – Pittsburgh, PA, USA

bilde-3

Nesten 900 var samla ved den 7. All Together Better Health konferansen i Pittsburgh, PA, USA 5-8 juni 2014. Som vanleg ved desse konferansane var det eit rikt og variert program, og med stor grad av interaksjon. Frå Norge deltok Anders Bærheim og Reidun Kjome frå Universitetet i Bergen og Bente Kvilhaugsvik og Gerd Bjørke frå Høgskolen Stord/Haugesund. poster_pitt-300x198 Bente viste poster frå TPS-prosjektet og Gerd deltok i eit panel der ein samanlikna styrke og svakheter for IPE (Interprofessional Education) og IPP (Interprofessional Practice) i fire ulike land: Canada, England, Norge og USA. Den første dagen deltok vi i ein interessant prekonferanse workshop leia av University of Toronto, Canada, som har brei erfaring med «faculty development» med sikte på TPS. Sjå meir om konferansen her.

bilde-4

Bente og Flemming (Danmark) framfor posteren.

bilde-5

Gerd og Bente saman med Hugh Barr og ei tilfeldig gruppe deltakarar på veg til eit arrangement

bilde-2 bilde-1            

Kurs i digital historiefortelling

19-20 mai 2014 arrangerte TPS-prosjektet saman med Avdeling for lærarutdanning og kulturstudiar ved HSH kurs i Digital historieforteljing, med førstelektor Grete Jamissen, HiOA, som kursleiar. Ca 50 deltakarar deltok.

Kurset var ein reell verkstad der alle deltakarane laga si eiga digitale fortelling, og det vart gitt innføring om prinsippa i digital historiefortelling  kombinert med innspel om korleis denne arbeidsforma kan brukast innan undervisning.