Hva kan digitale løsninger tilføre tverrprofesjonell samarbeidslæring?

Prosjektgruppa inviterer 11. mai 2016 til et sluttseminar om erfaringer fra TPS-prosjektet. Her er ledere, emneansvarlige og studenter ved de tre institusjonene (HSH, HiØ, NTNU/Ålesund) inviterte. Seminaret vil  bli holdt på Gardermoen, Scandic Oslo Airport hotell. Program for seminaret finner du her.

I seminaret vil prosjektgruppen legge fram erfaringene fra prosjektet og drøfte den videre utviklingen av nettbasert TPS ved de tre utdanningsinstitusjonene.

Aktivitetene våren 2016 vil forøvrig samles omkring oppsummering av erfaringer fra TPS-piloten som ble gjennomført i november 2015, utvikling av læringsressurser, formidling av erfaringene fra prosjektet både i form av rapporter, artikler og presentasjoner ved konferanser (Tromsø og Oxford, UK). Prosjektgruppa arbeider nå hovedsaklig via Skypemøter, men vil ha ett todagers møte i Ålesund, 4-5 april 2016.

NIPNET-konferanse i Kolding, Danmark

Av 164 påmeldte deltakarar til NIPNET-konferansen i Danmark, 26-27 november 2015,  finn vi 17 frå Norge, seks frå Vestlandet, tre frå Østfold og resten frå Tromsø. Hovudtyngda av deltakarane kjem frå Danmark, vertslandet. Vertskap i år er Kolding Hospital, Ortopedisk avdeling. 25. november 2015 er det møte i styringsgruppa for nettverket, og dagen etter startar konferansen.

TPS-prosjektet vil delta både med ein rundebordskonferanse med temaet om temaet «Interprofessional education – idelaity and reality» og med ein workshop om «Experiences from online IPL – TPS-prosjektet – Norway». TPS-arbeidsgruppa i UH-nett Vest vil ha ein rundebordskonferanse om temaet «A user-role in online interprofessional education».

Vi ser fram til dette møtet mellom nordiske kollegaer forventning!

Bedre Tverrfaglig Innsats – Helsedirektorats kampanje

Helsedirektoratet innbød 15-16 september 2015 til erfaringsutveksling for nøkkelkommunene i prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge». Se programmet her. Her innledet bl.a. Gerd Bjørke med temaet «Tverrprofesjonell samhandling – hva er det» – også med erfaringer fra videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling. Det var en etterspørsel etter kvalifiseringstilbud for dette prosjektet som initierte tilretteleggingav videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling ved HSH i 2013.