Kalender 2015

Aktivitetar innan prosjektet og arrangement knytt til temaet tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring.

19 mai:     TPS-prosjektet: Prosjektgruppemøte, Scandic hotell Oslo Airport, Gardermoen

20. mai:    TPS-prosjektet: Arbeidsseminar om utvikling av digitale ressursar for TPS. Prosjektgruppa + lokale medarbeidarar fra hver av høgskolene. Scandic hotell Oslo Airport, Gardermoen.

1 juni:                TPS-studiet:   Avslutningssamling, kull 3, Haugesund

1-2 juni:             TPS-nettet: nasjonal nettverkssamling/konferanse, Bergen – Høgskolen i Bergen vertskap.

15-19 juni:          EHPIC – University of Toronto (Bente og Gerd deltar), Canada

13 august:         TPS-prosjektet:  Prosjektgruppemøte, Gardermoen

15-16 september: Norgesuniversitetets høstkonferanse, Tromsø

23 oktober:          TPS-prosjektet: Prosjektgruppemøte, Gardermoen

november:           Utprøving av pilot med felles, nettbasert TPS i BA-studiene HSH-HiØ-HiÅ

25 november:      NIPNET, board-meeting, Kolding, Danmark

26-27 november: NIPNET-konferanse. Kolding, Danmark

 

Legg att eit svar