Fasilitatorer/gruppeveiledere er klare

prosjektgruppa_tpsvest_3

Prosjektgruppa i TPS-piloten vil gå inn som fasilitatorar/gruppeveiledere denne gongen. Her er dei, frå venstre: Sissel Brenna-HiB, Unni Margrethe Uren Aasen- HiSF, Rutt Bengtsson-UiS, Irene Aasen Andersen-HiSF, Gerd Bjørke-HSH, Bente Hasle-HVO, Ingunn Aase-UiS, Anders Bærheim-UiB.