«Fellesemner» ved HiB/UiB og TPS-piloten med felles førelesing

Høgskolen i Bergen har lange tradisjonar med undervisning i «fellesemner» for alle helse- og sosialfagstudentane. No er også tannpleierstudentar frå Universitetet i Bergen inkludert her. I desse emnene inngår også «tverrprofesjonell samarbeidslæring».

Undervisning i fellesemna starta i år opp med ei førelesinga av høgskolelektor Sissel Brenna, mandag 17. oktober. Denne førelesinga er lagt inn som start på TPS-piloten, og blir såleis gjort tilgjengeleg for alle deltakarane her. Her er lenka til førelesinga.