Nettmøter

Alle deltakarane i piloten skal no ha fått tilsendt epost om både generell informasjon om opplegget frå prosjektleiar Gerd Bjørke og invitasjon til det første nettmøtet frå sin gruppeveileder. Det er viktig at alle svarar på invitasjonen frå gruppeveileder, slik at ein veit at informasjonen er nådd fram, og at alle i gruppa er klare til å gå inn i nettmøtet på det tidspunktet som er sett opp.

For oversikt over gruppene, sjå i menyen over.