Tilgang til lukka grupperom i Office 365

Det er oppretta  eit lukka rom for kvar gruppe med programvara Office 365. Du kjem inn i grupperommet ved å klikke på di gruppe i menyen til høgre. For å kome inn i dette rommet må vi ha gitt deg tilgang. Du kjem berre inn med den epostadressa som vi har fått oppgitt. Er dette ei student-epostadresse, så må du bruke denne ved innlogging. Ønskjer du å bruke ei anna epostadresse, må vi få tilsendt denne.

Når vi har lagt deg inn i rommet får du tilsendt ein epost frå Torgeir Aarbakke, vår IT-kontakt, med ei lenke som du må klikke på. Dette aktiverer kontoen din i Office. Deretter kan du gå inn via www.hsh.no/tpsvest, klikke på di gruppe og opprette Office-kontoen.

Får du problem med å kome inn, så ta kontakt med torgeir.aarbakke@hsh.no eller gerd.bjorke@hsh.no.

Har du fleire Office-konti, så må desse vere lukka når du loggar deg på via «TPS i Vest»-sida.