Første runde gjennomført

Så har alle gruppene gjennomført sitt første gruppemøte. I veke 45 startar vi opp igjen med møte nr. 2. I mellomtida reknar vi med at alle arbeider med dei læringsmåla/spørsmåla/problemstillingane som vart avdekka i første møtet. Vi minner om dei to kapitla frå Willumsen & Ødegård si bok om «Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag». Gruppene kan også bruke sine respektive grupperom i Office 365 for utveksling av informasjon, kommunikasjon og idear/tankar om studiearbeidet.

Vi kjem tilbake med nærare instruksjonar for arbeidet med det fellesnotatet gruppene skal utarbeide i etterkant av det siste gruppemøtet.