Velkommen

På denne nettstaden vil vi leggje ut informasjon som høyrer til opplegget for temaet «Tverrprofesjonell samhandling», som vil bli køyrt som ein pilot H-2016 ved alle helse- og sosialfagutdanningane ved institusjonane innan UH-nett vest.