Grupper

Deltakarane i denne piloten blir delt inn i åtte grupper à seks-sju studentar. Her er oversikten over gruppene.