Om utdanningane

UH-nett Vest er eit samarbeidsorgan for seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet:

 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Universitett i Bergen
 • Universitetet i Stavanger

Ved desse utdanningsinstitusjonane finst, til saman, dei fleste av helse- og sosialfagutdanningane:

 • Høgskolen i Bergen: bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanning
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane: barnevernspedagog-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning
 • Høgskolen i Volda: barnevernspedagog- og sosionomutdanning
 • Høgskolen Stord/Haugesund: sykepleierutdanning
 • Universitetet i Bergen: ernæringsfysiologi-, farmasi-, medisin-, musikkterapi-, odontologistudier
 • Universitetet i Stavanger: barnevern-, sosionom- og sykepleierutdanning

Du finn meir informasjon om kvar av institusjonane ved å klikke på logoane øverst på første sida.