Plan for opplegget

Plan for piloten «Tverrprofesjonell samhandling», del II, finn du her.

Mål:

Studentene skal identifisere etiske utfordringer i et tverrprofesjonelt samarbeid hvor bruker og pårørende skal stå i sentrum. De skal kunne reflektere over disse utfordringene i en tverrprofesjonell studentgruppe og skissere alternative tilnærminger sammen med studenter fra andre profesjoner.

Omfang:

Gruppene møtes i veilederens rom i Adobe Connect 3 ganger i løpet av ukene 42, 43 eller 44. Tidspunkt for møtene avtales av gruppene sammen med veileder. Møtene er stipulert til å vare ca 1 time hver gang. Det første møtet er et «Bli-kjent-møte» hvor vi jobber litt med eventuelle tekniske utfordringer og blir kjent med arenaen møtene skal foregå på. Studenter og veileder skal også bli kjent med hverandre. Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg. Si også noe om din framtidige profesjonsrolle – slik du ser det i dag som student. Veilederen vil etter hvert trekke seg tilbake og overlate møterommet til gruppa.

 

Deltakerne blir delt inn i 8 tverrprofesjonelle studentgrupper, med en fasilitator (veileder) i hver gruppe. Fasilitator tar kontakt med studentene i sin gruppe.