Plan for opplegget

Gruppene møtes i veilederens rom i Adobe Connect 3 ganger i løpet av ukene 10, 11 eller 12. Tidspunkt for møtene avtales av gruppene sammen med veileder. Møtene er stipulert til å vare ca 1 time hver gang. Bruk også litt tid på fanen læringsressurser som er lagt ut på  nettsida. Du bør se videoforelesninga til prosjektlederen og lese gjennom «Hva er tverrprofesjonelt samarbeid?» Vi anbefaler også å se på den vitenskapelige artikkelen vi har lagt ut link til.