WASO in Norwegian

Write a Science Opera (WASO) er et kreativt kunst og naturfaglig videreutdannings konsept, hvor elever på ulike trinn, støttet av lærere, operakunstnere og forskere, skaper en opplysnings forestilling. WASO er en variant av den populære Write an Opera metoden, som er blitt produsert med stor suksess i flere land de siste 30 årene.

WASO integrerer naturfagsundervisning i den opprinnelige metoden. Dette gjøres ved hjelp av forskere som leder en forskningsbasert prosess, hvor  fellesimpulsene i naturfag, forskning og kunstfag blir demonstrert.

WASO-konseptet ble utviklet av førsteamanuensis Oded Ben-Horin og Professor Magne Espeland på Høgskolen Stord/Haugesund (Norge), basert på samtaler med RESEO og The Royal Opera House sin avdeling for utdanning. Det første WASO-prosjektet, som ble produsert av Bergen Nasjonale Opera sitt Barn og Unge Program, ble mottatt positivt av både media og politikere, bl.a. den norske kulturministeren Hadia Tajik.

Kontekst og bakgrunn

WASO er utviklet i en tid når følgende naturfag og kunstfag realiteter kan merkes: Den Europeiske Union har store utfordringer med å rekruttere nok studenter som ønsker en karriere innen Naturfag/Teknologi/Ingeniør/Matematikk (STEM) fagene.

Samtidig har de europeiske myndigheter bestemt seg for å gå nye veier, og finne ut hvordan kreativitet kan benyttes som hjelpemiddel, noe som er dokumentert The European Ambassadors’ Manifesto of the European Year on Innovation and Creativity (2009). Her understrekes behovet for integrering av naturfag, kreativitet, kultur og kunstfag på et europeisk nivå.

Dette behovet styrkes videre av ytterligere europeiske og amerikanske dokumenter som diskuterer fremtidig forskning innenfor feltet. Som  et resultat av disse tendensene, tilbyr WASO  følgende:

  • En sammenslåing av kunst, naturfag, og utdanning på kreative måter, for så å tilby et innovativt blikk på mulighetene i tverrfaglig samarbeid og metoder.
  • Gir mulighet og anledning til originale måter å stille spørsmål på, samt kunnskapsutvikling.

Fremtidig utvikling

WASO prosjekter er nå planlagt for ytterligere 3 norske skoler, i samarbeid med Universitet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Planer er også i gang for å realisere WASO prosjekter ved flere norske skoler og i utlandet, bl.a. Polen og andre.

Støtte

WASO ble utviklet som del av CREAT-IT prosjektet (Creative Approaches to Inquiry Based Science Teaching) med finansiell støtte fra Forskningsrådet, UH nettVest, Musikk nettVest, Universitetet i Bergen og Høgskolen Stord\Haugesund.

Se artikkel påFramtida.no

Portrett av OdedWASO for deg? For nærmere opplysninger om WASO, og mulighetene for å realisere et WASO prosjekt på din skole \ by \ universitetet, kontakt Oded Ben-Horin (oded.ben@hsh.no).

Recent Posts