Varaordføreren i Stavanger (The Vice-Mayor)

“…Det vi skal få lov til å se i dag, det skjønner jeg at har noe med innovasjon å gjøre. Innovasjon snakker vi mye om i forbindelse med at vi skal ha innovasjon i næringen, innovasjon i organisasjonslivet. Ja, det skal være med, og vi skal og ha innovasjon innen for det som går på kultur og ”crossover”. For det vi nå skal få se i dag, det er nettopp innovasjon – for det er en nyvinning.

Det som er spennende, det er når vi har ”crossover” på kompetanse: Det er flott med kunnskap og vi er flinke å utvikle oss i forskjellige fagkretser. Men det å krysse over og skape noe nytt, det kan vi bli enda flinkere til, – og da lære seg disse prosessene. Det er det disse elevene og lærerne har vært med på, de som har lagt denne forestillingen. Og de er heldige som får lov å ta del i slike prosesser, og få lov til å tilegne seg den kunnskapen. For dette er framtids rettet, dette trenger vi framover i kulturliv, i næringsliv, i det offentlige. Vi trenger sånn ”crossover”. Denne kompetansen.

Så derfor synes jeg at det er stilig at det er nettopp her vi skal få lov til å se et slikt stykke, det er nettopp her de får lov å få en slik kompetanse, og denne kompetansen er altså fra dagens og morgendagens utfordringer. Så jeg gleder meg virkelig til å se forestillingen”.

–        Stavanger Varaordfører Bjørg Tysdal Moe i sin tale ved åpning av Write a Science Opera (WASO) forestillingen på Stavanger Katedralskole (25.8.13)